Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo W DOBRYM TONNIE UBEZPIECZENIA BEATA TONN-CHOJNOWSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie ciągłości pracy i działalności oraz budowania odporności firmy W DOBRYM TONNIE UBEZPIECZENIA BEATA TONN- CHOJNOWSKA w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia”

Projekt otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu finansowego REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości
Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sar-Cov-2 (COVID-19).

Głównym celem projektu jest dostosowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia, zwiększenie jego odporności na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe a tym samym zachowanie ciągłości funkcjonowania

EFEKTY PROJEKTU:
– dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług/produktów
– wprowadzenie nowego modelu sprzedażowego wraz z optymalizacją procesów w przedsiębiorstwie
– wprowadzenie usług oraz systemu sprzedaży odpornych na zagrożenie epidemiczne
– wprowadzenie nowych cyfrowych kanałów dystrybucji dzięki platformie online
– usprawnienia w obsłudze klienta i składaniu zamówień dzięki narzędziom cyfrowym
– zmiana organizacji pracy poprzez wdrożenie cyfrowych rozwiązań platformy online
– zmiana sposobu świadczenia usług, w tym wykorzystanie narzędzi cyfrowych
– wprowadzenie nowych cyfrowych kanałów promocji w kampanii promocyjnej
– zmniejszenie kosztochłonności prowadzonej działalności dzięki cyfryzacji
– rozszerzenie rynków zbytu dla oferowanych produktów i usług
– efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Wartość projektu: 126 908,94 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 91 828,42 PLN